side-area-logo

TERASOVÁ PRKNA MAX

NÁVOD K MONTÁŽI
Důležité informace o produktu

• Výrobky z WPC nejsou konstrukčním materiálem, nelze je tedy použít jako
materiál pro nosnou konstrukci, např. pro balkóny, vyvýšené terasy a poklopy.
Pro tyto případy je nutné zhotovit pod terasu z WPC nosnou konstrukci
z jiného materiálu. Zábradlí, pergoly, zastřešení bazénů a podobné prvky
nelze kotvit pouze do terasových prken nebo WPC nosičů.
• Terasová prkna WoodPlastic® skladujte před instalací na suché a rovné
ploše tak, aby byla lícová (broušená) pochozí strana prkna chráněna před
slunečním zářením a nedošlo k nerovnoměrnému vyzrávání barvy.
• Povrch terasových prken WoodPlastic® neošetřujte mořidly, barvami, laky,
vosky, oleji ani dalšími podobnými přípravky, pokud nejsou doporučeny
výrobcem na WPC materiály. Vyhněte se použití rozpouštědel a ředidel!
• Produkty WoodPlastic® jsou určeny především pro venkovní použití.
Působení slunečního UV záření a deště usnadňuje jejich údržbu, proto jejich
užití v interiéru konzultujte s prodejcem.
• Při změnách teploty dochází u terasových prken, nosičů a lišt WoodPlastic®
k objemovým změnám (natahování a smršťování). Dodržujte proto
předepsané dilatační mezery.
• Jedná se o přírodní produkt, u kterého může docházet k drobným
barevným odchylkám a stínům, které navozují přírodní vzhled dřeva, ale
nijak nesnižují kvalitu výrobku a jeho životnost. Doporučujeme při pokládce
zkontrolovat barevnost prken a případně prkna na terase promíchat a tím
zdůraznit přirozený charakter terasy. Doporučujeme objednat prkna na celou
terasu najednou.
• Při práci s materiálem WPC můžete využívat stejné nástroje jako při
práci s tvrdým dřevem. Na montáž terasy z WPC budete potřebovat ruční
kotoučovou (pokosovou) pilu (doporučujeme kotouč se zuby z tvrdokovu),
vrtačku s vrtáky a záhlubník, aku šroubovák s bity, svinovací metr, vodováhu,
tužku, gumovou paličku, úhelník, ochranné brýle.

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU NA 1 m2
prken MAX (195 x 22 / 23 mm) klipů nosičů
5 bm 14 ks 2,8 bm

1. Příprava podloží

• Podloží je nutné řešit dle konkrétní situace a stavební připravenosti v místě
realizace.
• Doporučené typy podkladového povrchu: dostatečně spádovaná betonová
deska, zhutněné štěrkopískové lože nejlépe s betonovými podpěrami (např.
obrubníky), spádovaná hydroizolace (konzultujte s dodavatelem izolace),
kovové nebo dřevěné nosné konstrukce.
• Zajistěte, aby podloží umožňovalo odtok vody. Nosiče a terasová prkna
z WPC nesmí stát permanentně ve vodě.
• Podloží by mělo být dostatečně stabilní, aby se časem nezačalo propadat.
• Vzduchová mezera mezi spodní plochou prkna a podkladem musí být
minimálně 40 mm v celé ploše z důvodu odvětrávání.

max_obr1

2. Instalace nosičů WoodPlastic®

 

• Nosiče WoodPlastic® se volně pokládají na podloží drážkou (vybráním)
nahoru, hladkou stranu dolu. Není je třeba kotvit nebo zapouštět do betonu.
• Pro terasová prkna WoodPlastic® řady MAX není vhodné použití nízkého
nosiče WoodPlastic® 50 x 30 mm především z důvodu nedostatečného
odvětrání spodní části terasy a nedodržení minimální výšky mezi podložím
a spodní stranou prkna 50 mm.
• Maximální vzdálenost (mezera) mezi nosiči (A), viz Obr. 1 a 2, je uvedena
v tabulce č. 1. Při kombinaci více profilů na terase se použije nejmenší platná
hodnota. Nepřekračujte uvedené hodnoty, v opačném případě nebude
uznána případná reklamace.
• U větší nebo tvarově složitější terasy si před zahájením pokládky připravte
kladečský plán, kde je vyznačena skladba a délky jednotlivých prken a nosičů.
Každý segment terasového prkna (i krátké kusy) by měl být podložen alespoň
třemi nosiči.
• Pokud jsou prkna použita na lávku nebo chodníky, měla by být pokud
možno položena kolmo na směr pohybu osob a nosiče tím pádem rovnoběžně
s tímto směrem. To platí především pro komerční prostory.
• Mezi na sebe navazujícími nosiči ponechávejte dilatační mezeru min. 10 mm,
mezi koncem nosiče a zdí či jinou pevnou překážkou dilatační mezeru (C) min.
10 mm. (viz Obr. 2 a Tab. 2)
• Pro případné vyrovnání výškových rozdílů pod nosiči využijte vyrovnávací
podložky nebo rektifikační terče.
• Nepodložená část nosiče 50×50 WoodPlastic® může měřit max. 300 mm.
Přesahy bez podpěry mohou být max. 50 mm.
• Pokud možno, zařezávejte nosiče na požadovanou délku až před položením
poslední řady prken.
• WoodPlastic® nosiče lze nahradit při dodržení předepsaných roztečí,
např. SMART hliníkovým systémem nosičů apod.

max_obr2

max_obr2-tab1

3. Pokládka a kotvení terasových prken

• Doporučujeme kontrolovat/dodržovat směr pokládky prken, která jsou
broušena vždy jedním směrem, lze poznat značením na spodní straně prken.
• Každé křížení prkna a nosiče musí být zajištěno klipy nebo vruty.
• Přesah prken se nedoporučuje (max. nepodložený přesah prkna do 50 mm).
• Nerezové klipy nepřizpůsobujte ani neupravujte.
• Nepoužívejte klipy od jiných dodavatelů.
• Klip START je určen ke kotvení krajních prken. Připevňuje se jím první
a poslední terasové prkno. Pokud to stavební situace neumožňuje, může být
např. poslední terasové prkno u zdi přichyceno k nosiči vrutem.
• Klip STANDARD slouží pro uchycení terasových prken uvnitř terasy.
STANDARD klip se vsune do boční drážky prkna a pomocí vrutu se přichytí
k nosiči. V případě potřeby lze doklepnout prkno do klipu gumovým
kladívkem. Po uchycení vrutu se na klip nasune další prkno. Doporučujeme
kontrolovat vzdálenost mezi prkny za pomoci dilatační podložky 5 mm.

max_obr3

max_obr2-tab2

• Místo pro vrut je nutné u klipu START vždy předvrtat, v případě klipu
STANDARD předvrtání doporučujeme. K vrutům 3,5 mm použijte vrták
o průměru 2 mm.
• Nerezové vruty dotahujte s citem – nezapomeňte si nastavit správný
krouticí moment.
• V případě použití WoodPlastic® nosiče 50×50 mm se s klipy dodávají nerez
vruty 3,5 x 35 mm.

max_obr4

• K napojování terasových prken používejte 2 klipy standard s 2 rovnoběžně
položenými nosiči viz obr. 5. Vzdálenost rovnoběžných nosičů je 10 až 50 mm.
• Mezi na sebe navazujícími prkny ponechávejte dilatační mezeru B, viz Tab. 2
a Obr. 5.

max_obr5

5. Dokončení montáže
  • Přesahy prken doporučujeme zařezávat až po dokončení pokládky všech
    prken z důvodu roztažnosti materiálu WPC.
  • Pro zakrytí nosné konstrukce lze okraje terasy obložit zakončovacími lištami.
  •  Pro uchycení lišt použijte nerezové vruty, např. o velikosti 4 x 60 mm.
  •  Lišty se chytají vrutem do středu terasového prkna cca 10 mm od vrchní hrany.
  •  Místo pro vrut se musí předvrtat na celou délku vrutu (např. při použití vrutu 4 x 60 mm k lištám vrtákem o průměru 3 mm).
  • Lištu přišroubujte každých 400 mm, při větším zatížení nebo u ohýbaných lišt vzdálenost zkraťte.
  • Pro přesné přiložení lišty k prknu a nosiči vyberte v liště místo pro zapuštění START klipu.
  • V případě potřeby lze zakončovací lišty po zahřátí tvarovat.
Call Now Button