side-area-logo

TERASOVÁ PRKNA PREMIUM

NÁVOD K MONTÁŽI
Důležité informace o produktu
 • Výrobky z WPC nejsou konstrukčním materiálem, nelze je tedy použít jako
  materiál pro nosnou konstrukci, např. pro balkóny, vyvýšené terasy a poklopy.
  Pro tyto případy je nutné zhotovit pod terasu z WPC nosnou konstrukci
  z jiného materiálu. Zábradlí, pergoly, zastřešení bazénů a podobné prvky
  nelze kotvit pouze do terasových prken nebo WPC nosičů.
 • Terasová prkna WoodPlastic® skladujte před instalací na suché a rovné
  ploše tak, aby byla lícová (broušená) pochozí strana prkna chráněna před
  slunečním zářením a nedošlo k nerovnoměrnému vyzrávání barvy.
 • Povrch terasových prken WoodPlastic® neošetřujte mořidly, barvami, laky,
  vosky, oleji ani dalšími podobnými přípravky, pokud nejsou doporučeny
  výrobcem na WPC materiály. Vyhněte se použití rozpouštědel a ředidel!
 • Produkty WoodPlastic® jsou určeny především pro venkovní použití.
  Působení slunečního UV záření a deště usnadňuje jejich údržbu, proto jejich
  užití v interiéru konzultujte s prodejcem.
 • Při změnách teploty dochází u terasových prken, nosičů a lišt WoodPlastic®
  k objemovým změnám (natahování a smršťování). Dodržujte proto
  předepsané dilatační mezery.
 • Jedná se o přírodní produkt, u kterého může docházet k drobným
  barevným odchylkám a stínům, které navozují přírodní vzhled dřeva, ale
  nijak nesnižují kvalitu výrobku a jeho životnost. Doporučujeme při pokládce
  zkontrolovat barevnost prken a případně prkna na terase promíchat a tím
  zdůraznit přirozený charakter terasy. Doporučujeme objednat prkna na celou
  terasu najednou.
 • Při práci s materiálem WPC můžete využívat stejné nástroje jako při
  práci s tvrdým dřevem. Na montáž terasy z WPC budete potřebovat ruční
  kotoučovou (pokosovou) pilu (doporučujeme kotouč se zuby z tvrdokovu),
  vrtačku s vrtáky a záhlubník, aku šroubovák s bity, svinovací metr, vodováhu,
  tužku, gumovou paličku, úhelník, ochranné brýle.

premium_spotreba

1. Příprava podloží
 • Podloží je nutné řešit dle konkrétní situace a stavební připravenosti v místě
  realizace.
 • Doporučené typy podkladového povrchu: dostatečně spádovaná betonová
  deska, zhutněné štěrkopískové lože nejlépe s betonovými podpěrami (např.
  obrubníky), spádovaná hydroizolace (konzultujte s dodavatelem izolace),
  kovové nebo dřevěné nosné konstrukce.
 • Zajistěte, aby podloží umožňovalo odtok vody. Nosiče a terasová prkna
  z WPC nesmí stát permanentně ve vodě.
 • Podloží by mělo být dostatečně stabilní, aby se časem nezačalo propadat.
 • Vzduchová mezera mezi spodní plochou prkna a podkladem musí být
  minimálně 30 mm v celé ploše z důvodu odvětrávání.
 • V případě použití SMART hliníkového nosiče výšky 23 mm je nutné zajistit
  odtok vody a odvětrání v ploše terasy.

premium_obr1

2. Instalace nosičů WoodPlastic®
 • Nosiče WoodPlastic® se volně pokládají na podloží drážkou (vybráním)
  nahoru, hladkou stranu dolu. Není je třeba kotvit nebo zapouštět do betonu.
 • Maximální vzdálenost (mezera) mezi nosiči (A), viz obr. 1 a 2, je uvedena
  v tabulce č. 1. Při kombinaci více profilů na terase se použije nejmenší platná
  hodnota. Nepřekračujte uvedené hodnoty, v opačném případě nebude
  uznána případná reklamace.
 • U větší nebo tvarově složitější terasy si před zahájením pokládky připravte
  kladečský plán, kde je vyznačena skladba a délky jednotlivých prken a nosičů.
  Každý segment terasového prkna (i krátké kusy) by měl být podložen alespoň
  třemi nosiči.
 • Pokud jsou prkna použita na lávku nebo chodníky, měla by být pokud
  možno položena kolmo na směr pohybu osob a nosiče tím pádem rovnoběžně
  s tímto směrem. To platí především pro komerční prostory.
 • Mezi na sebe navazujícími nosiči ponechávejte dilatační mezeru min. 10 mm,
  mezi koncem nosiče a zdí či jinou pevnou překážkou dilatační mezeru (C) min.
  10 mm. (viz obr. 2 a tab. 2)
 • Pro případné vyrovnání výškových rozdílů pod nosiči využijte vyrovnávací
  podložky nebo rektifikační terče.
 • Nepodložená část nosiče 50×50 WoodPlastic® může měřit max. 300 mm.
  Přesahy bez podpěry mohou být max. 50 mm.
 • Snížené nosiče o rozměrech 50×30 mm je nutné podložit v celé délce na
  pevné podloží. Nepodložená část nosiče 50×30 WoodPlastic® může měřit
  max. 150 mm.
 • Pokud možno, zařezávejte nosiče na požadovanou délku až před položením
  poslední řady prken.
 • WoodPlastic® nosiče lze nahradit při dodržení předepsaných roztečí,
  např. SMART hliníkovým systémem nosičů apod.
  Obr. 2 Pokládka nosičů a vzdálenosti mezi nimi.

premium_obr2

premium_obr2-tab1

3. Pokládka a kotvení terasových prken
 • Doporučujeme kontrolovat/dodržovat směr pokládky prken, která jsou
  broušena vždy jedním směrem, lze poznat značením na spodní straně prken.
 • Každé křížení prkna a nosiče musí být zajištěno klipy nebo vruty.
 • Přesah prken se nedoporučuje (max. nepodložený přesah prkna do 50 mm).
 • Nerezové klipy nepřizpůsobujte ani neupravujte.
 • Nepoužívejte klipy od jiných dodavatelů.
 • Klip START je určen ke kotvení krajních prken. Připevňuje se jím první
  a poslední terasové prkno. Pokud to stavební situace neumožňuje, může být
  např. poslední terasové prkno u zdi přichyceno k nosiči vrutem.
 • Klip STANDARD slouží pro uchycení terasových prken uvnitř terasy.
  Standard klip se vsune do boční drážky prkna a pomocí vrutu se přichytí
  k nosiči. V případě potřeby lze doklepnout prkno do klipu gumovým
  kladívkem. Po uchycení vrutu se na klip nasune další prkno. Doporučujeme
  kontrolovat vzdálenost mezi prkny za pomoci dilatační podložky 5 mm.
 • Klip DVOJITÝ slouží pro uchycení 2 terasových prken se spárou na jeden
  nosič. Instaluje se podobně jako klip STANDARD.

top_obr3

top_obr2-tab2

• Místo pro vrut je nutné u klipu START vždy předvrtat, v případě klipu
STANDARD předvrtání doporučujeme. K vrutům 3,5 mm použijte vrták
o průměru 2 mm.
• Nerezové vruty dotahujte s citem – nezapomeňte si nastavit správný
krouticí moment.
• V případě použití WoodPlastic® nosiče 50×50 mm se s klipy dodávají nerez
vruty 3,5 x 35 mm.

premium_obr4

 • K napojování terasových prken používejte buď dvojitý klip viz obr. 6, nebo
  2 klipy standard s 2 rovnoběžně položenými nosiči viz obr. 5. Vzdálenost
  rovnoběžných nosičů je 10 až 50 mm.
 • Mezi na sebe navazujícími prkny ponechávejte dilatační mezeru B, viz Tab. 2
  a Obr. 5 a 6.

premium_obr5

premium_obr6

4. Kotvení terasových prken vruty
 • Doporučujeme používat vruty VBA 5×50.
 • Místo pro vrut v terasovém prkně je nutné vždy předvrtat (např. při použití
  vrutu 5×50 mm vrtákem o průměru 4 mm).
 • Vruty nikdy nechytejte blíže než 20 mm od okraje prkna.
 • Na každé křížení prkna a nosiče použijte 2 vruty.
5. Dokončení montáže
 • Přesahy prken doporučujeme zařezávat až po dokončení pokládky všech
  prken z důvodu roztažnosti materiálu WPC.
 • Pro zakrytí nosné konstrukce lze okraje terasy obložit zakončovacími lištami.
 • Pro uchycení lišt použijte nerezové vruty, např. o velikosti 4 x 60 mm.
 • Lišty se chytají vrutem do středu terasového prkna cca 10 mm od
  vrchní hrany.
 • Místo pro vrut se musí předvrtat na celou délku vrutu (např. při
  použití vrutu 4 x 60 mm k lištám vrtákem o průměru 3 mm).
 •  Lištu přišroubujte každých 400 mm, při větším zatížení nebo u
  ohýbaných lišt vzdálenost zkraťte.
 • Pro přesné přiložení lišty k prknu a nosiči vyberte v liště místo pro
  zapuštění START klipu.
 • V případě potřeby lze zakončovací lišty po zahřátí tvarovat.
Call Now Button